Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca nazwa firmy zgodna z przepisami

Nazwa firmy zgodna z przepisami

Data publikacji 29 kwietnia 2019

Przy zakładaniu firmy ważnym aspektem jest wybranie odpowiedniej nazwy, musi być oryginalna i dobrze jakby oddawała charakter danej działalności. Nie każdy wybór będzie odpowiedni, często przeszkodą mogą być obostrzenia prawne. Poszczególne formy prowadzenia działalności wymuszają na właścicielu podanie odpowiednich danych w nazwie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przy zakładaniu takiej firmy w jej nazwie musi występować imię i nazwisko osoby fizycznej, można do niej dodać profil działalności lub określenie całkowicie niezwiązane z branżą tak więc pan Jan Nowak mechanik może nazwać swoją firmę „Mechanika Pojazdowa Jan Nowak” lub „Jan Nowak Błękitny Szkwał”. Należy się zastanowić jaka nazwa będzie najlepszą ponieważ w CEIDG jest tylko jeden wpis, nie można zakładać ciągle nowej działalności pod innymi nazwami. Gdy prowadzonych jest wiele profilów działalności łatwiej zastosować kreatywną nazwę by nie zamieszczać wszystkich branż w nazwie.

Składając wniosek CEIDG można również wybrać nazwę skróconą która nie musi zawierać danych osobowych właściciela na przykład „Błękitny Szkwał”. Jednakże w czasie wystawiania faktur czy rachunków podana musi być cała pełna nazwa, nie można wystawiać tych dokumentów bez podania danych to jest imienia i nazwiska.

Jaka nazwa w spółce?

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki należy dodać do nazwy odpowiednią formę lub skrót. Spółka cywilna założona przez osoby fizyczne zawiera dane osobowe wszystkich wspólników oraz nazwę „spółka cywilna” bądź skróconą wersje to jest s. c. Gdy prowadzona jest działalność w formie spółek prawa handlowego, spółki wpisane do KRS podają na końcu nazwy jaką spółką są.

Tak więc gdy prowadzona jest działalność w formie spółki jawnej w nazwie musi być zawarte nazwisko przynajmniej jednego wspólnika. Gdy wspólnikami są panowie Nowak i Zduński nazwa taka może brzmieć „ Nowak Mechanika Pojazdowa sp. j.” lub po prostu „Zduński sp. j.”
Podobnie jest w spółce partnerskiej nazwa musi zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika oraz dopisek „i partner” lub „i partnerzy”, w przypadku jak wyżej dwóch wspólników nazwa może brzmieć na przykład „Zduński i partner”. Spółkę partnerską mogą tworzyć tylko wolne zawody między innymi radcy prawni czy tłumacze.

Prowadząc działalność w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej należy wskazać w nazwie nazwisko komplementariusza czyli tej strony która odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki, częstą praktyką jest na komplementariusza wyznaczanie innej spółki w tym przypadku należy podać jej pełną nazwę wraz z formą prawną. Na końcu nazwy należy wstawić spółka komandytowa czy komandytowo-akcyjna lub skrót sp. k. czy s. k.a.

W przypadku spółek kapitałowych jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna nazwa może być całkowicie kreatywna i nie musi zawierać nazwisk tak więc może być po prostu „Błękitny Szkwał sp. z o. o.”

Jakiej nazwy nie można nadać firmie?

Nazwa firmy jest bardzo ważna pozwala od razu skojarzyć dane słowo z jakimś produktem jak w przypadku Pepsi czy Lay’s, mając taką pozycję na rynku muszą chronić nazwę by nie została wykorzystana przez innych sprzedających podobne towary, dlatego też często nazwy są patentowane. Bywają też nazwy które zastrzega się wyłącznie dla szczególnych podmiotów jak na przykład bank, może być wyłącznie używane przez podmioty opisane w odpowiednich przepisach prawnych.

ubezpieczenia na życie

krakspot

Redakcja KrakSpot.pl to zespół pasjonatów, którzy każdego dnia pracują nad dostarczaniem najwyższej jakości treści dla naszych czytelników. Nasza redakcja składa się z redaktorów, którzy wnoszą unikalne umiejętności i doświadczenie, co pozwala nam tworzyć zróżnicowane i interesujące materiały.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?