Co obejmują ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym?

Zdarza się, że wykupienie ubezpieczenia na życie jest jednym z warunków banku niezbędnych do pozyskania kredytu hipotecznego lub innych większych zobowiązań. Nie powinno nas dziwić, że instytucji zależy na zabezpieczeniu swoich interesów w przypadku śmierci kredytobiorcy. Jednak taka forma ubezpieczenia może być bardzo kosztowna, a czasem niestety nieskuteczna. Co właściwie obejmuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym? 

Ubezpieczenia na życie – jaki zakres ochrony obejmują? 

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na zakup ubezpieczenia często są przekonani, że skoro kredyt został ubezpieczony, to każda okoliczność, w której nie możemy go spłacić, powoduje automatyczne przerzucenie odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenia na życie pod kredyt hipoteczny najczęściej obejmuje takie sytuacje jak:

• śmierć (ubezpieczenie na wypadek śmierci) – w razie śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel dokonuje spłaty pozostałej części kredytu, ewentualna reszta kwoty przechodzi na rzecz spadkobierców, 

• trwałe inwalidztwo (ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa) – dotyczy trwałego uszkodzenia ciała, które uniemożliwia wykonywanie pracy, 

• niezdolność do pracy (ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy) – spłata kredytu w tym wypadku następuje w sytuacji, gdy kredytobiorca uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorował i wskutek tego utracił możliwość wykonywania pracy, 

• utrata pracy (ubezpieczenie na wypadek utraty pracy) – w przypadku utraty pracy bez winy kredytobiorcy ubezpieczyciel dokonuje spłaty kilku kolejnych rat kredytu. 

Pakiety ubezpieczenia na życie mogą być różnie skonfigurowane, w zależności od najważniejszych potrzeb kredytobiorcy. Jednakże im więcej jest rozszerzeń, tym na ogół większa szansa na otrzymanie świadczenia. 

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym? 

Ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego nie są obowiązkowe. Zdarza się jednak, że odrzucenie proponowanego przez bank ubezpieczenia równoznaczne jest z otrzymaniem negatywnej decyzji kredytowej. Z tego powodu powinniśmy zapoznać się z podstawowymi warunkami otrzymania finansowania, które obowiązują w wybranej instytucji. Zdarza się, iż banki akceptują także inne formy zabezpieczenia, takie jak indywidualne ubezpieczenie na życie lub zobowiązania poręczycieli. 

Można zastanowić się również, czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia na życie w trakcie trwania kredytu? Wszystko zależy od zapisów, jakie występują w umowie kredytowej. Czasem rezygnacja wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy wartość zadłużenia spadnie, a w innym przypadku jest ona dozwolona dopiero na danym etapie trwania umowy. 

Pamiętaj, aby przed podjęciem decyzji o rezygnacji z ochrony dobrze się zastanowić, czy taki krok rzeczywiście nam się opłaci. Niewykluczone bowiem, że wraz z utratą ubezpieczenia, warunki spłaty pozostałej części kredytu hipotecznego zmienią się na znacznie gorsze. 

Jak zakupić ubezpieczenie na życie? 

Umowę ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można podpisać na dwa sposoby:

• klient może zgodzić się na ofertę banku, a wtedy placówka zawiera w jego imieniu polisę na życie do kredytu;

• klient może zdecydować się na wykupienie indywidualnego ubezpieczenia, a następnie okazać w banku dowód jego zakupu. 

Coraz więcej banków współcześnie oferuje także możliwość zakupu polisy online, również za pomocą aplikacji mobilnej. Stanowi to duże ułatwienie dla klienta, jednak w takim przypadku warto szczególnie dokładnie zapoznać się z treścią OWU.  

krakspot