Jak podtrzymać dobre relacje z pracodawcą?

Współczesny rynek pracy jest dosyć skomplikowany dla pracowników, szczególnie dla świeżych absolwentów szkół policealnych i wyższych uczelni. Do najczęściej spotykanych trudności należy niespełnienie wystarczających oczekiwań pracodawcy, co najczęściej jest przyczyną bezowocnych i długotrwałych poszukiwań pracy lub konfliktu z samym pracodawcą. Podtrzymanie odpowiedniej relacji z przełożonym nie zawsze jest łatwe, ale dzięki pewnym zachowaniom możemy w znacznym stopniu złagodzić napięcia. W poniższym artykule przedstawiamy przykłady takich postaw

1. Kreatywność

Cecha ta odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych stosunków z pracodawcą. Wobec tego warto tworzyć nowe, niespotykane dotąd i unikatowe pomysły i propozycje, które mogą pomóc firmie w pozyskiwaniu nowych klientów. Jakkolwiek należy to robić z umiarem, gdyż zdarzają się przypadki, w których bezpośrednią przyczyną konfliktów między przełożonym a podwładnym są przewyższające zwierzchnika kompetencje pracownika.

2. Organizacja

Właściwość, która jest najbardziej ceniona przez pracodawców. Przed wykonywaniem zleconych zadań staraj się opracowywać okresowe lub jednorazowe plany, które pomogą Ci w dokładnym i terminowym zrealizowaniu danej pracy. Wyobraź sobie, że jesteś zatrudniony w kancelarii adwokackiej. Twój pracodawca zleca Ci napisanie wezwania do zapłaty. Aby uniknąć stresu i presji postępuj według następujących wytycznych. Na dużej kartce papieru rozpisz schemat realizacji zadania. Sporządź tabelę i podziel ją na cztery kolumny. W pierwszej opisz cele, jakim ma służyć dany projekt, w drugiej mocne strony tego zadania, które wiążą się z punktami, które jesteś w stanie bezproblemowo zrobić. W trzecim polu wypisz słabe strony, odnoszące się do trudności w wykonaniu zlecenia, natomiast w czwartej kolumnie wymień etapy realizacji poszczególnych części projektu wraz z wyznaczonymi okresami czasowymi. Zwróć uwagę na słabe strony zadania i poszukaj sposobów na ich przezwyciężenie. Sporządzenie takiego grafu pomoże w poprawnym wykonaniu zlecenia. I podstawowa reguła – nie odkładaj niczego na później!

3. Kwalifikacja

Zdobywaj nowe kompetencje dzięki dodatkowym kursom, warsztatom, konferencjom, itp. Takie przedsięwzięcie zwiększy szansę na awans oraz pomoże w kształtowaniu odpowiednich relacji z przełożonym. Podnieś swoje umiejętności językowe, by zrobić idealne wrażenie na pracodawcy. Nie zawsze mamy czas i pieniądze na dodatkowe szkolenia. Warto więc skorzystać z darmowych przewodników internetowych, dzięki którym poszerzymy wiedzę z zakresu danej branży lub kursów dofinansowanych przez UE bądź inne organizacje. Obserwuj dokładnie propozycje najaktualniejszych szkoleń i zwróć uwagę, czy oferują one zniżki lub promocje. Jeżeli nie mamy wystarczających wkładów finansowych na naukę języka obcego to możemy skorzystać z darmowych aplikacji, które są pobierane na Androida. Przykładem jest program Duolingo, który gwarantuje efektywną i szybką naukę języka.

4. Komunikacja

Pokaż pracodawcy, że jesteś otwarty i pewny siebie. W tym celu jak najwięcej rozmawiaj. Podtrzymuj kontakt wzrokowy, uśmiechaj się i staraj się nawiązać właściwy kontakt z klientami lub kolegami z pracy. Wystrzegaj się zgarbionej postawy ciała, spuszczonego wzroku i jąkania podczas wypowiedzi. W pokonaniu trudności związanych z nieśmiałością, stresem i lękiem społecznym pomogą nam treningi komunikacji interpersonalnej. Staraj się nawiązać kontakt również z samym pracodawcą. Zaproponuj wspólny bankiet lub piknik dla wszystkich członków zespołu i wyraź chęć pomocy w organizacji. Pamiętaj jednak o tym, by nie spoufalać się za bardzo z przełożonym. Zatem zachowuj odpowiednio umiarkowany dystans.

5. Asertywność

Nie wdawaj się w konflikty i kłótnie z pracodawcą, ponieważ takie postępowanie osiągnie skutek odwrotny do zamierzonego. Nie bądź także zbyt uległym, gdyż taka postawa uczyni z Ciebie niewolnika. Jeżeli zatem dojdzie do sytuacji, w której nie zgodzisz się da dany układ, wówczas zaproponuj kompromis. Jeśli natomiast pracodawca nie zaakceptuje rozwiązania to zaaranżuj inne pomysły. Zrób burzę mózgów. Pamiętaj, aby rozmowa przebiegała spokojnie. W razie konieczności ustąp. W każdym przypadku bierz pod uwagę rozwiązania, które spełniają oczekiwania obu stron. Pamiętaj, że właściwej atmosferze sprzyja odpowiednia komunikacja z pracodawcą.

6. Wsparcie

Staraj się pomóc pracodawcy w rozwiązaniu napotkanych problemów. Zaproponuj i przedstaw sposoby na wyjście z trudnej sytuacji. Zaangażowanie jest kluczową cechą, dzięki której można zbudować odpowiednią relację z przełożonym.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas wskazówki okażą się dla Ciebie przydatne. I pamiętaj o tym, że prawidłowa komunikacja z pracodawcą jest jedną z kluczowych dróg do sukcesu zawodowego.

Życzymy powodzenia!

krakspot